Thái Bình Thông Bảo

Thái Bình Thông Bảo

Giá bán: 199,000 đ

141

Tên tiền: Thái Bình Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Thái Bình Thông Bảo ten xanh chữ nét cực đẹp