Thái Bình Thông Bảo

Thái Bình Thông Bảo

Giá bán: 450,000 đ

167

Tên tiền: Thái Bình Thông Bảo

Chúa Nguyễn (1558-1777)

Mô tả sản phẩm

thái bình thông bảo lưng trơn