Thái Bình Thông Bảo

Thái Bình Thông Bảo

Giá bán: 350,000 đ

233

Tên tiền: Thái Bình Thông Bảo

Chúa Nguyễn (1558-1777)

Mô tả sản phẩm

Thái Bình Thông Bảo hậu 2 chấm và 1 chấm góc 5h hiếm gặp