Thái Bình Thông Bảo

Thái Bình Thông Bảo

Giá bán: 99,000 đ

145

Tên tiền: Thái Bình Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Thái Bình Thông Bảo ten óng ánh