Thái Bình Thông Bảo

Thái Bình Thông Bảo

Giá bán: 150,000 đ

283

Tên tiền: Thái Bình Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Thái Bình Thông Bảo chữ nét ten xanh