Thái Đức Thông Bảo

Thái Đức Thông Bảo

Giá bán: 39,000 đ

97

Tên tiền: Thái Đức Thông Bảo

Nhà Tây Sơn (1778-1802)

Mô tả sản phẩm