Thành Thái Thông Bảo

Thành Thái Thông Bảo

Giá bán: 200,000 đ

1.18k

Tên tiền: Thành Thái Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Thành Thái Thông Bảo nhỏ mặt sau không chữ thượng tinh thành hiếm gặp

Vua Thành Thái, húy danh là Nguyễn Phúc Bửu Lân. Đức Ngài sinh ngày 14/03/1879, băng hà ngày 20/03/1954. Đức Ngài lên nối ngôi sau khi Cảnh Tông băng thệ, Ngài vốn từ đầu đã có hiềm khích rất nặng với lũ lang sa, trong 17 năm ngồi trên ngai báu, Đức Ngài lúc nào cũng đau đáu nỗi đau mất nước. Đức Ngài vạch định ra những cuộc khởi nghĩa chống Pháp nhưng lại thất bại, bị tây bắt giam và sau đó bị đưa đi an trí ở nước ngoài. Niên hiệu : Thành Thái ( 1889 – 1907 ) Sau đây là đồng tiền Thành Thái thông bảo, đc đúc ra trong thời gian Đức Ngài trị vì đất nước, một đồng tiền mang theo tâm huyết, hồn dân tộc giữa lúc binh đao và mang theo tâm tư báo quốc của Đức Ngài Thành Thái