Thánh Tống Nguyên Bảo

Thánh Tống Nguyên Bảo

Giá bán: 45,000 đ

32

Tên tiền: Thánh Tống Nguyên Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Thánh Tống Nguyên Bảo ten tím đẹp 4 chữ nét căng