Thiên Hưng Thông Bảo

Thiên Hưng Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

257

Tên tiền: Thiên Hưng Thông Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

Tiền đời Lê Nghi Dân (1459-1460)
Lê Nghi Dân là tên húy, đại việt sử ký ko có ghi chép về tên vua.
Trong đêm tối đem hơn 100 người vào giết vua Nhân Tông (em ruột cùng cha vua Lê Thái Tông) rồi tự xưng làm vua, lấy niên hiệu là Thiên Thưng và cho đúc tiền.
Quần thần ko phục và sau 8 tháng làm vua, đứng đầu là Nguyễn Xí giết chết, cử con trai thứ của vua Lê Thái Tông là Lê Tư Thành lên làm vua, tức vua Lê Thánh Tông.
Như vậy, vua Lê Thánh Tông là em cùng cha với vua Lê Nhân Tông. Vì Lê Nghi Dân lên vua bất chính nên sử sách ko xếp vào hàng vua nối ngôi, nếu theo thứ tự là vị vua số 4 của triều Lê sơ.
Sau đây là hình ảnh của xu niên hiệu: Thiên Hưng Thông bảo