Thiên Khải Thông Bảo

Thiên Khải Thông Bảo

Giá bán: 580,000 đ

111

Tên tiền: Thiên Khải Thông Bảo

Nhà Minh (1368-1644)

Mô tả sản phẩm

Thiên Khải Thông Bảo đường kính nhỏ mặt sau không chữ hiếm gặp