Thiệu Long Thông Bảo

Thiệu Long Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

35

Tên tiền: Thiệu Long Thông Bảo

Nhà Trần (1225-1400)

Mô tả sản phẩm

Hình ảnh của trước là sở hữu của tôi, hiện nay thuộc bộ sưu tập của nhà sưu tầm bên nước ngoài