Thiệu Long Thông Bảo

Thiệu Long Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

86

Tên tiền: Thiệu Long Thông Bảo

Nhà Trần (1225-1400)

Mô tả sản phẩm

Hiện vật này hiện nay nằm trong bộ sưu tập của nhà sưu tầm tiền mai ngọc phát