Thiệu Phong Nguyên Bảo

Thiệu Phong Nguyên Bảo

Giá bán: Liên hệ

83

Tên tiền: Thiệu Phong Nguyên Bảo

Nhà Trần (1225-1400)

Mô tả sản phẩm

Thiệu phong nguyên bảo hậu thập ngũ cực hiếm gặp ( theo em được biết hiện nay việt nam chỉ có cái này )