Thiệu Thánh Nguyên Bảo

Thiệu Thánh Nguyên Bảo

Giá bán: 46,000 đ

96

Tên tiền: Thiệu Thánh Nguyên Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Thiệu Thánh Nguyên Bảo ten óng ánh chữ nét đẹp