Thiệu Trị Thông Bảo

Thiệu Trị Thông Bảo

Giá bán: 40,000 đ

182

Tên tiền: Thiệu Trị Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Thiệu Trị Thông Bảo chữ nhỏ đường kính nhỏ