Thuần Hóa Nguyên Bảo

Thuần Hóa Nguyên Bảo

Giá bán: 100,000 đ

161

Tên tiền: Thuần Hóa Nguyên Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Thuần Hóa Nguyên Bảo ten óng ánh mặt sau trùng luân cực đẹp