Thuận Thiên Nguyên Bảo

Thuận Thiên Nguyên Bảo

Giá bán: Liên hệ

149

Tên tiền: Thuận Thiên Nguyên Bảo

Nhà Lê Sơ (1428-1527)

Mô tả sản phẩm

Lê Lợi – Lê Thái Tổ 1428 – 1433
Năm 1418, Lê Lợi chiêu tập nghĩa quân, khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, thống nhất bờ cõi vào năm 1428, định đô ở Thăng Long, đặt quốc hiệu ” Đại Việt”.
Niên hiệu: Thuận Thiên 1428- 1433
Tiền Thuận Thiên nguyên bảo được đúc nhiều lần với nhiều nét to nhỏ, gầy béo khác nhau, trong đó chữ “Bảo” là có nhiều điểm khác nhau nhất, dưới đây là đồng tiền xu này.