Tường Phù Thông Bảo

Tường Phù Thông Bảo

Giá bán: 45,000 đ

159

Tên tiền: Tường Phù Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Tường Phù Thông Bảo ten óng ánh đẹp