Tuyên Hòa Thông Bảo

Tuyên Hòa Thông Bảo

Giá bán: 600,000 đ

233

Tên tiền: Tuyên Hòa Thông Bảo

Nhà Bắc Tống (960-1127)

Mô tả sản phẩm

Tuyên Hòa Thông Bảo lỗ rộng