Vĩnh Thọ Thông Bảo

Vĩnh Thọ Thông Bảo

Giá bán: 333,000 đ

198

Tên tiền: Vĩnh Thọ Thông Bảo

Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789)

Mô tả sản phẩm

Vĩnh Thọ Thông Bảo ten xanh đẹp hiếm gặp