Hotline 0979 920 094

tiền âm dương

Hiểu đúng về đài âm dương

26/08/2020 Lượt xem: 93.35k

Đài âm dương là gì? khi nào cần xin đài? Khi chúng ta đi lễ, nhất là đi lễ các đền phủ, sau khi cúng lễ cầu xin xong. Chúng ta muốn biết những lễ vật, lời kêu tiếng khấn của chúng ta có được ...

Cách treo tiền xu cổ mang lại vượng khí?

10/06/2020 Lượt xem: 949

Tiền xu cổ thường có hình dạng ngoài tròn trong vuông, bên ngoài tròn tượng trưng sự tròn vẹn, bên trong vuông là sự nghiêm túc. Ngoài tròn biểu thị sự dung hòa với môi trường xung quanh, cố gắng ...