Hotline 0979 920 094

tiền cổ gia hưng

Tiền xu cổ Gia Hưng Thông Bảo

12/07/2022 Lượt xem: 350

Tiền xu cổ Gia Hưng Thông Bảo được đúc bằng kẽm, kích thước 23.5mm. Trên đồng tiền có 4 chữ 嘉 興 通 寳 Gia Hưng thông bảo (đọc chéo), Gia nghĩa là tốt đẹp, khen, phúc lành; Hưng nghĩa là dậy, ...