Hotline 0979 920 094

tiền kẽm

Sơ lược về tiền kẽm thời chúa Nguyễn

13/09/2022 Lượt xem: 669

Tiền kẽm ban đầu đáp ứng được nhu cầu tiền tệ ở Đàng Trong. Việc giao thương buôn bán với nước ngoài khá nhộn nhịp, nhu cầu tiền tệ để giao thương rất lớn nhưng việc đúc tiền lại bị ...