Hotline 0979 920 094

Triều Lê Sơ ( vua Lê Nghi Dân )

Triều Lê Sơ ( vua Lê Nghi Dân )

Cập nhật lần cuối 07/05/2020 Lượt xem: 534

Tiền đời Lê Nghi Dân (1459-1460) Lê Nghi Dân là tên húy, đại việt sử ký ko có ghi chép về tên vua. Trong đêm tối đem hơn 100 người vào giết vua Nhân Tông (em ruột cùng cha vua Lê Thái Tông) rồi tự xưng làm vua, lấy niên hiệu là Thiên Thưng và […]

Tiền đời Lê Nghi Dân (1459-1460)
Lê Nghi Dân là tên húy, đại việt sử ký ko có ghi chép về tên vua.
Trong đêm tối đem hơn 100 người vào giết vua Nhân Tông (em ruột cùng cha vua Lê Thái Tông) rồi tự xưng làm vua, lấy niên hiệu là Thiên Thưng và cho đúc tiền.
Quần thần ko phục và sau 8 tháng làm vua, đứng đầu là Nguyễn Xí giết chết, cử con trai thứ của vua Lê Thái Tông là Lê Tư Thành lên làm vua, tức vua Lê Thánh Tông.
Như vậy, vua Lê Thánh Tông là em cùng cha với vua Lê Nhân Tông. Vì Lê Nghi Dân lên vua bất chính nên sử sách ko xếp vào hàng vua nối ngôi, nếu theo thứ tự là vị vua số 4 của triều Lê sơ.
Sau đây là hình ảnh của xu niên hiệu: Thiên Hưng Thông bảo

Tags:

Your comment