Hotline 0979 920 094

Triều Lê Sơ ( vua Lê Thánh Tông )

Triều Lê Sơ ( vua Lê Thánh Tông )

Cập nhật lần cuối 09/05/2020 Lượt xem: 903

Lê Tư Thành (1442-1497) – Lê Thánh Tông (1460-1497) Niên hiệu: Quang Thuận 1460-1469 Hồng Đức 1470-1497 Lê Thánh Tông là vị vua thứ 4 của triều Lê sơ, là em của vua Lê Nhân Tông và là con út – Thời vua Lê Thánh Tông đất nước phát triển về mọi mặt. Bộ luật […]

Lê Tư Thành (1442-1497) – Lê Thánh Tông (1460-1497)
Niên hiệu: Quang Thuận 1460-1469
Hồng Đức 1470-1497
Lê Thánh Tông là vị vua thứ 4 của triều Lê sơ, là em của vua Lê Nhân Tông và là con út
– Thời vua Lê Thánh Tông đất nước phát triển về mọi mặt. Bộ luật Hồng đức nổi tiếng mang niên hiệu vua còn lại cho đến nay là bộ hoàn chỉnh và có nhiều tiến bộ dưới thời phong kiến. Bộ đại việt sử ký toàn thư do Ngô Sỹ Liên viết cũng là do vua chỉ đạo. Hội Tao Đàn nhị thập bát tú cũng là do vua lập.

Sử sách cho rằng niên hiệu Hồng Đức là thời thịnh thế nhất và tiền Hồng Đức Thông bảo là đại biểu ưu tú nhất của tiền tệ vn.

sau đây là xu Quang Thuận và Hồng Đức do nhà vua đúc

Tags:

Your comment