Hotline 0979 920 094

Triều Lê Sơ ( vua Lê Xuân )

Triều Lê Sơ ( vua Lê Xuân )

Cập nhật lần cuối 15/05/2020 Lượt xem: 190

Triều Lê sơ: 10. Lê Xuân (1507-1527) – Lê Cung Hoàng (1522-1527) – Niên hiệu: Thống Nguyên – Vị vua thứ 10 triều Lê sơ và là vị vua cuối cùng sau khi bị nhà Mạc chiếm ngôi, từ đây bước sang thời kỳ Lê Trung Hưng (sẽ được tóm lược ở bài sau). Sau […]

Triều Lê sơ:
10. Lê Xuân (1507-1527) – Lê Cung Hoàng (1522-1527)
– Niên hiệu: Thống Nguyên
– Vị vua thứ 10 triều Lê sơ và là vị vua cuối cùng sau khi bị nhà Mạc chiếm ngôi, từ đây bước sang thời kỳ Lê Trung Hưng (sẽ được tóm lược ở bài sau).
Sau khi Mạc Đăng Dung lập Lê Xuân làm vua 1522 và bức Lê Chiêu Tông chết năm 1527. Mặc dù được vua ân sủng nhưng Mạc Đăng Dung vẫn chớp thời cơ cướp ngôi về tay họ Mạc năm 1527.
Như vậy, triều Lê sơ từ khi Lê Lợi – Lê Thái Tổ lên ngôi 1428 đã trãi qua 10 đời vua trong 99 năm, giai đoạn này sử gọi là Lê sơ. (Hậu lê gồm 2 giai đoạn: Lê sơ và Lê trung hưng).
Niên hiệu Thống Nguyên này sử sách ko thấy ghi đúc tiền và cũng ko có tiền xu được tìm thấy niên hiệu này. Âu cũng là câu chuyện buồn cho 1 niên hiệu Thống Nguyên.(nguồn hòa đặng)

Tags:

Your comment