Hotline 0979 920 094

Triều Lê Sơ ( vua Lê Hiển Tông )

Triều Lê Sơ ( vua Lê Hiển Tông )

Cập nhật lần cuối 10/05/2020 Lượt xem: 485

  Lê Tăng (1461-1504) – Lê Hiến Tông (1498-1504) Niên hiệu: Cảnh Thống 1498-1504 – Triều vua cùng thời TQ: nhà Minh – Là con trưởng của vua Lê Thánh Tông, là vị vua thứ 5 của triều Lê Sơ, Kinh tế xã hội vẫn ở trong thời kỳ Hồng Đức thịnh thế, thời kỳ […]

 

Lê Tăng (1461-1504) – Lê Hiến Tông (1498-1504)
Niên hiệu: Cảnh Thống 1498-1504
– Triều vua cùng thời TQ: nhà Minh
– Là con trưởng của vua Lê Thánh Tông, là vị vua thứ 5 của triều Lê Sơ, Kinh tế xã hội vẫn ở trong thời kỳ Hồng Đức thịnh thế, thời kỳ ông làm vua ko có gì nổi bật, xã hội vẫn duy trì được phồn vinh, ổn định.
(Đến đây cũng phải nói rằng vua Cha Lê Thánh Tông đã làm được rất nhiều việc, trong đó có việc mở mang bờ cõi, chiếm được vùng đất chiêm thành, như hình ảnh dưới đây)

– Đồng tiền Cảnh Thống Thông Bảo cơ bản vẫn giữ nét tinh mỹ của tiền vua Cha

Tags:

Your comment