Hàm Nghi Thông Bảo

Hàm Nghi Thông Bảo

Giá bán: Liên hệ

106

Tên tiền: Hàm Nghi Thông Bảo

Nhà Nguyễn (1802-1945)

Mô tả sản phẩm

Hàm Nghi Thông Bảo Hậu lục văn ( trước đây xu này thuộc bộ sưu tập của tôi, hiện nay xu này nằm trong bộ sưu tập của người nước ngoài )